Kungliga slottet Öppet idag 10.00-17.00

Paradrummen

Representationsvåningarna på slottet är samlingsnamnet för de magnifika paradvåningar som används vid Kungens och Drottningens representation.

I samband med H.M. Konungens representation stänger våningarna helt eller delvis.

Se Festvåningen som används vid galamiddagar, konseljer och riksdagssupéer, Gästvåningen som används som bostad för officiellt gästande statschefer och Bernadottevåningen som används vid medaljutdelningar och högtidliga audienser.

De väl bevarade inredningarna ger en inblick i historien från tidigt 1700-tal och framåt, där varje monark har lämnat spår efter sin tid. Här ses bland annat Gustav III:s paradsängkammare, Oskar II:s skrivrum och det senast inredda rummet – Kung Carl XVI Gustafs Jubileumsrum.

Till Representationsvåningarna hör också Rikssalen med drottning Kristinas silvertron och Ordenssalarna med en permanent utställning om de kungliga ordnarna.

Bernadottevåningen

Bernadottevåningen som ligger i slottets norra länga består av 14 rum. Inflyttningsåret 1754 blev detta kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrikas bostad.

Pelarsalen, i våningens nordvästra hörn, var ursprungligen Adolf Fredriks matsal. Idag präglas rummet huvudsakligen av 1780-talet då Gustav III lät modernisera rummet.

Efter Pelarsalen kommer man rakt in i 1800-talets ståt i Victoriasalongen. Såväl ljuskronorna som mattan är av imponerande storlek. Rummet är ett bra exempel på den viktorianska stilen.

I Bernadottegalleriet finns tavlor på nästan alla äldre medlemmar av kungahuset. Självklart är rummet ett utmärkt ställe att berätta om Karl XIV Johan och det oroliga tidiga 1800-talet.

Påföljande rum används idag vid högtidliga audienser. Bredvid ligger det nyinredda Jubileumsrummet som får representera vår egen tids konsthantverkskicklighet.

I våningens sista rum är gallerisamlingen utbyggd med ytterligare ett antal målningar på medlemmar av kungafamiljen. Här finns bland andra Gustaf VI Adolf, kronprinsessan Margareta och vårt nuvarande kungapar, Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia.

Festvåningen

Festvåningen består av nio paradrum. Den ursprungliga planeringen gjordes under stormaktstiden av slottsarkitekten Nicodemus Tessin den yngre. Allt blev inte klart men trots detta saknar våningen motstycke i norra Europa.

I Festvåningens nordvästra hörn ligger Konseljsalen. Rummet används än idag vid informationskonseljer, det vill säga möten mellan Kung och regering. Ursprungligen var här Gustav III:s matsal. Där hölls publika spisningar vilket innebar att endast medlemmarna av kungahuset satt till bords och övriga gäster fick se på!

Några rum längre in finns Gustav III:s paradsängkammare. I detta rum dog Gustav III av den skada som Ankarströms skott förorsakade honom två veckor tidigare.

Påföljande rum är Karl XI:s galleri, med slottet Versailles spegelgallerie som förebild. Här finns en imponerande takmålning som handlar om Karl XI:s krig i Skåne på 1670-talet. Men rummet är kanske mest känt som det rum där representationsmiddagarna hålls idag. Återigen har vi här möjlighet att skildra delar av vår stormaktshistoria såväl som inblickar i slottets nutida representation.

Våningens sista rum är slottets balsal – mer känt som Vita Havet. Balsalen används numera inte så ofta för dans men fungerar fortfarande som sällskapsrum vid de återkommande representationsmiddagarna.

Gästvåningen

I Gästvåningen finns möbler från skilda epoker. Huvudsakligen är de tillverkade i Stockholm under 1700- och 1800-talet. För den stilhistoriskt intresserade är därför våningen ett utmärkt besöksmål.

Men stilhistorien kan också berikas med nutidshistoria. Gästvåningen används idag vid statsbesök som bostad för gästande statschefer.

Rikssalen

Arkitekt Carl Hårleman ledde det magnifika inredningsarbetet av Rikssalen och utformade rummet i nära anslutning till Nicodemus Tessin den yngres ritningar.

Till 1755 års riksdag stod salen färdig att tas i bruk och var platsen för ständernas gemensamma möten under kungens ordförandeskap. Rikets sal har genom tiderna gett rum för symboliskt stora händelser och Kungen öppnade riksdagen här under högtidliga former varje år fram till och med 1974. Än idag används Rikssalen vid officiella högtidligheter.

I Rikssalen finns Silvertronen, en av slottets höjdpunkter.

Ordenssalarna

I Ordenssalarna visas en permanent utställning om de kungliga ordnarna. Ordenssalarna består av fyra salar, en sal för varje orden: 

Serafimerorden är Sveriges förnämsta ordensutmärkelse och har endast en grad. Den utdelas numera endast till medlemmar av det svenska kungahuset och till utländska statschefer. Till orden hör även Serafimermedaljen, som idag disponeras av H.M. Konungen.

Svärdsorden gavs ursprungligen för tapperhet i fält och till sjöss, sedermera som belöning för långvarig förtjänstfull verksamhet inom försvarsmakten. En särskild grad utgjorde värdigheten av riddare med Svärdsordens stora kors och utdelas endast då Sverige befinner sig i krig. Orden är vilande sedan år 1975.

Nordstjärneorden var tidigare avsedd som belöning för svenska och utländska medborgliga förtjänster, för ämbets- eller tjänstemannagärning, för vetenskaper, vittra, lärda och nyttiga arbeten samt för gagneliga inrättningar. Till orden hör en särskild medalj, Nordstjärnemedaljen, inrättad år 1986. Sedan år 1975 utdelas Nordstjärneorden endast till utländska medborgare (samt vissa statslösa) som gjort personliga insatser för Sverige eller för svenskt intresse.

Vasaorden var avsedd som belöning för förtjänster inom en rad områden där tjänsteordnarna Svärds- och Nordstjärneordnarna inte kunde komma i fråga. Främst skulle orden tilldelas personer som gjort goda insatser för jord- och bergsbruk, teknisk utveckling och handel samt de fria konsterna. Vasaorden var en fri orden, dvs. obunden av regler, anciennitet, börd och utbildning. Orden är vilande sedan år 1975.

Toppbilden: Karl XI:s galleri i Festvåningen skapades med Versailles spegelgallerie som förebild. Foto: Alexis Daflos/Kungligaslotten.se

Atlas bärande en himmelsglob. Ur Hedvig Eleonoras Skattkammarsamling i Festvåningens drabantsal. Foto: Alexis Daflos/Kungligaslotten.se

Pelarsalen var ursprungligen en matsal innan den moderniserades av Gustav III. Foto: Kungligaslotten.se

Madonnan med Jesusbarnet ur Gallierasamlingen. Foto: Kungligaslotten.se

Karl XI:s galleri i Festvåningen dukat för Nobelmiddag. Foto:Kungligaslotten.se

Rikssalen är placerad mittemot slottets kyrka. Foto: Kungligaslotten.se

Serafimerorden är den förnämsta av utmärkelser. Foto: Kungligaslotten.se

Vasaordens sal med en permanent utställning om kungliga ordnar och medaljer. Foto: Alexis Daflos/Kungligaslotten.se

Inför besöket

Guidade visningar Öppet idag 10.00-17.00
För barn Öppet idag 10.00-17.00

Slottets stora paradvåningar, de medeltida valven i Museum Tre Kronor och kungakronorna i Skattkammaren är spännande besöksmål för barn. ...

Läs mer
App med vägledning Öppet idag 10.00-17.00

Upptäck appen 'Kungliga slotten' som guidar dig genom den kungliga historien, och även genom slottssalarna vid besöket.

Läs mer

Kommande händelser

Kvällens föredrag handlar om det gröna kulturarvet och specifikt om restaureringen av en historisk park på Kungliga Djurgården – en histo...

Biljetter

Under en kväll på Kungliga slottet berättar vice ordenskansler Per Sandin om det offentliga belöningsväsendet. Förr och nu. Och reder ut ...

Biljetter

Under en kväll på Kungliga slottet får du höra om en förnämlig samling textila skatter och lära dig allt vad du inte visste om vävda tape...

Biljetter

Upptäck mer om Kungliga slottet

Paradrummen Öppet idag 10.00-17.00

Representationsvåningarna på slottet är samlingsnamnet för de magnifika paradvåningar som används vid Kungens och Drottningens representa...

Läs mer
Skattkammaren Öppet idag 10.00-17.00

I dunkla källarvalv på Kungliga slottet förvaras monarkins viktigaste symboler – Riksregalierna, som alla visar prov på fascinerande och ...

Läs mer
Museum Tre Kronor Öppet idag 10.00-17.00

Museum Tre Kronor är museet om slottets äldsta historia, från försvarsborg till renässansslottet som förstördes i en våldsam brand år 1697.

Läs mer
Butiken Kungliga Slottsboden Öppet idag 10.00-17.00

Slottsboden är en unik present- och souvenirbutik på Kungliga slottets yttre borggård med produkter som har anknytning till föremål i de ...

Läs mer

Välkommen till ett av Europas äldsta publika museer som öppnades redan år 1794. Skulpturerna som köptes in av Gustav III visas i slottets...

Läs mer

Kungliga slottets kyrka visar prov på arkitektur, inredning och konstverk av några av sin tids främsta mästare – Nicodemus Tessin den yng...

Läs mer

Artiklar och film

Den nya Kungliga Slotten-appen presenterar flera nyheter som ger mervärde till ditt slottsbesök!

Läs mer

Nu lanseras en ny upplevelse! Gå en guidad tur runt Kungliga slottet och lär om historien, arkitekturen, skulpturen och kringliggande byg...

Läs mer

Nu är det sommarsäsong på kungliga slotten. Välkommen till sommarslotten där kungligheter tillbringat många vår- och sommardagar.

Läs mer

Kundservice

Öppettider: Öppet idag 10.00-17.00