Klicka för att se större bild.

Nicodemus Tessin d.ä. 16151681

Nicodemus Tessin d.ä. tjänstgjorde under 1630-talet i den svenska krigsstatens fästnings­byg­gande i Stralsund. År 1636 anlände han till Sverige och började arbeta som fortifi­ka­tions­ingenjör. Som sådan sysslade han bland annat med topografiska uppmätningar i Bergs­lagen samt kart­läggning av blivande städer och samhällen i Norrland. Så småningom fick han uppdrag av representanter för adeln.

Tessin uppförde Borgholms slott och Kalmars domkyrka på Karl X Gustavs begäran. Efter kungens död återvände han till Stockholm för att påbörja arbtet med Karolinska gravkortet i Riddarholmskyrkan.

Tessin d.ä. blev arkitekt på Stockholms slott 1663 och arbetade med nyupp­förandet av Drottningholms slott. För Hedvig Eleonoras räkning revs Strömsholms slott för en ny byggnad, vilken uppfördes efter hans ritningar. År 1681 gick Nicodemus Tessin d.ä. ur tiden och hans son, Nicodemus Tessin d.y., övertog hans ämbete.

Stockholms gamla slott, fasad mot Stora borggården.

Nicodemus Tessin den äldre.

Slottsarkitekt
Nicodemus Tessin den äldre

Kända verk
Drottningholms slott
Strömsholms slott
Skokloster slott
Wrangelska palatset