Klicka för att se större bild.

Jean de la Vallée 1624–1696

Jean de la Vallée fick ett stipendium av drottning Kristina. Det blev en fyra år lång studieresa i Europa för att inhämta nya kulturuttryck, i avsikt att försköna den svenska arkitekturen. I samband med dottningens kröning år 1650 fick han uppvisa sina kunskaper. Bland annat restes en triumfbåge på Norrmalmstorg (nuvarande Gustav Adolfs torg), som var en kopia av Konstantinbågen i Rom.

Under Karl X Gustav inleddes hans mest produktiva period. Två centralkyrkor, Katarina kyrka och Hedvig Eleonora kyrka uppfördes. På Gripsholms slott upprättades en bostadsvåning för drottning Hedvig Eleonora. Stockholms slott skulle förvandlas till ett barockpalats efter romerska och franska förebilder, uppmätningar av den gamla borgen utfördes och omgestaltningsplaner ritades men de förverkligades aldrig.

Vid sidan av de kungliga uppdragen var rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardie en stor beställare.

När Karl X dog år 1660 förlorade Jean de la Vallèe sitt ämbete som kunglig arkitekt till Nikodemus Tessin den äldre.

Ritning: Stockholms gamla slott. Förslag till ny rumsindelning i översta våningen i västra längan av Jean de la Vallèe, 1657. Öster nedåt.

Slottsarkitekt
Jean de la Vallée

Kända verk

Barockträdgården vid
Skoklosters slott
Katarina kyrka på Södermalm
Hedvig Eleonora kyrka
Ombyggnad av gamla Drottningholm