Klicka för att se större bild.

Fredrik Wilhelm Scholander 1816–1881

Fredrik Wilhelm Scholander arbetade som arkitekt vid Drottningholm och Svartsjö lustslott, samtidigt som han var lärare vid Konstakademins ornamentskola. Rikssalen på Drottningholms slott omvandlades till ett galleri med porträtt av regenter, samtida med Oskar I.

När kronprins Karl (XV) tog över Ulriksdals slott inreddes slottet i olika historiska stilar. Ulriksdals slottskapell i parken byggdes i holländsk renässansstil, vilket skulle anspela på att drottning Lovisa var född i Holland.

När Karl XV blev kung 1859 utfördes även en del nyinredningar på Kungliga slottet. Konseljsalen på Kungliga slottet fick en ny imposant inredning och matsalen, som idag kallas för Karl XV-salen, inreddes med äldre gyllenläderstapeter. Dessa hade anskaffades på 1600-talet för Ulrika Eleonora d.ä. och de fick nu en historiskt korrekt omgivning. Balsalen Spegelsalongen inreddes för Karl XV och drottning Lovisa i renässansstil med inspiration från Palazzo Serra i Genua.

Stockholms slott, Blå salongen. Påskrift på ritning: "Esquisfer till dekorering af Hennes Majst. Drottningens matsal". F. W. Scholander, 1855.

Fredrik Wilhelm Scholander

Fredrik Wilhelm Scholander. Foto: Lemercier, Paris

Slottsarkitekt
Fredrik Wilhelm Scholander


Kända verk
Arkitekt vid Drottningholms slott
Inredningen av Ulriksdals slott
Spegelsalongen och Victoriasalongen i Stockholms slott
Ulriksdals slottskapell
Bernadotteska gravkoret
Gamla Tekniska högskolan i Stockholm