Klicka på bilden för att se hela skulpturen.

Apollon

Skåda Apollon! Detta är sångens och musikens gud, här som ofta avbildad med en kithara – det lilla harpliknande instrumentet du kan se i hans vänstra hand. Liksom de flesta av Olympens gudar och gudinnor var Apollon gud över många saker, exempelvis läkekonsten, ljuset och solen.

På huvudet har Apollon en krans av lagerblad, vilket är en växt som förknippas särskilt med honom. Hans huvud har utsatts för omfattande omarbetningar. Huvudet tillhörde förmodligen ursprungligen en större staty, och har därför förminskats för att passa den mindre statyns kropp. Omarbetningen har lett till uppenbara förvrängningar på huvudet: till exempel för brett ansikte, utbuktande mun och för stora ögon.

Som musikens och poesins gud var Apollon musernas anförare och körledare. På Olympens dryckesfester var det Apollon som ackompanjerade muserna på sin kithara. De nio muserna var systergudinnor, vars uppgift det var att beskydda och inspirera litteraturen, konsten och vetenskapen. Samtliga nio står på båda sidor om Apollon i antikmuseet.

BESÖK GUSTAV III:S ANTIKMUSEUM
Skulpturen finns att se i Gustav III:s antikmuseum på Kungliga slottet, öppet maj till september.

VIRTUELL VISNING I 360°
Upplev antikmuseet här på webbplatsen i den virtuella visningen av det större stengalleriet.

Arkivet här visar ett urval av de skulpturer som visas i Gustav III:s antikmuseum. Många fler finns att se i museets två stengallerier. Gustav III köpte in flertalet av dessa under en resa till Italien i slutet av 1700-talet.